V měsíci Květnu oslavíme svátek našich maminek ve všech třídách naší školky.

15.5.-besídka v 3.třídě

16.5.-besídka v 1.třídě

17.5.-besídka v 2. třídě

18.5. návštěva knihovny-děti z 3.třídy

19.5. nás navštíví divadlo SMÍŠEK

30.5. spotrovní hry v ZŠ Šrámkova