Silma 90

Mateřská škola Na Pastvisku Opava

Naše mateřská škola se nachází v předměstí Kateřinky města Opavy. Je to sídlištní Mateřská škola, nejnovější v Opavě, stavební práce započaly v roce 1989.
Mateřská škola zahájila svou činnost 1. dubna 1990. I když se jednopatrová budova nachází v zajetí panelových domů, je zde pěkná školní zahrada, která zvyšuje atraktivitu mateřské školy i jejího okolí. V současné době má mateřská škola 3 třídy, kapacita školy je 84 dětí. Jako jediná mateřská škola v Opavě máme v budově školy tělocvičnu, kterou využíváme ke sportovnímu vyžití dětí.

Mateřská škola na Pastvisku v Opavě KateřinkáchNabízíme standardní výchovně vzdělávací činnost s prvky programu Začít spolu a s důrazem na environmentální výchovu. Náš Školní vzdělávací program s mottem: “Jsme rádi na světě, na té naší planetě“ klade důraz na spolupráci s rodinou, na vytváření přátelského, klidného prostředí, na uspokojování přirozených potřeb dětí a jejich aktivní rozvoj a učení.

 


Mateřská škola na Pastvisku v Opavě KateřinkáchPro děti a rodiče připravují učitelky spoustu dalších zajímavých akcí, např. Dušičkový podvečer, Mikulášskou nadílku, Vánoční posezení u stromečku, Maškarní karneval, Den matek, Dětský den, Školu v přírodě, výlety apod. Spolupracujeme se Základními školami Šrámkova a Ilji Hurníka.

 

Partnery jsou také Mendelovo gymnázium, Klub důchodců a Středisko volného času v Opavě. Děti se zúčastňují během školního roku divadelních představení, výstav a dalších zajímavých akcí. Rodičům nabízíme fotografování dětí, nákup knih a vzdělávacích pomůcek.

"Naše mateřská škola má školní zahradu otevřenou pro veřejnost." (viz.dokumenty)