materska-skola-na-pastvisku-opava-nas-tymBc. Hajdová Markéta - ředitelka
Paní Markéta pracuje v MŠ od roku 2014. Mezi její oblíbené aktivity s dětmi patří hudební výchova, s využitím dětských hudebních nástrojů a výtvarná výchova. Od 1.8.2018 je ředitelkou naší mateřské školy a snaží se vytvářet takové podmínky, aby se děti i pracovnice školy cítili dobře.

Teichmannová Marcela - učitelka
Paní Marcela pracuje v MŠ již od roku 1994. Mezi její oblíbené aktivity s dětmi patří výtvarné a pracovní činnosti. Ráda organizuje akce školy pro děti, rodiče a veřejnost.

Váňová Ivana – učitelka
Paní Ivana pracuje v MŠ od roku 2005. V době nepřítomnosti ředitelky školy je pověřena jejím zastupováním.Ráda s dětmi zpívá s kytarou, připravuje loutková divadla pro děti MŠ, vede kroužek hry na zobcovou flétnu. S dětmi často vystupuje s kulturním programem v Domovech seniorů.

Bartesková Martina – učitelka
Paní Martina se vrátila do MŠ po mateřské dovolené. Ráda s dětmi kreslí, zpívá, tancuje a vede kroužek pro děti: Hrátky s angličtinou.

Šínová Jana – provozní pracovnice
Paní Jana se stará v mateřské škole o to, aby bylo vždy všude čisto a bezpečno, provádí drobné opravy, pečuje o školní zahradu. Je to naše paní školnice.Současně se podílí na výdeji stravy v MŠ.

Vlčková Marie – provozní pracovnice
Paní Majka zajišťuje v mateřské škole stravování. Strava se do MŠ dováží ze ŠJ Šrámkova. Dbá o to, aby bylo jídla dostatek, jídlo bylo vždy teplé a v dostatečném množství. Velký důraz klade na hygienické podmínky při výdeji stravy. Současně se podílí na úklidu v MŠ.

Kivorchianová Markéta – provozní pracovnice
Paní Markéta pečuje o čistotu v mateřské škole, pomáhá učitelkám při oblékání malých dětí, při hygieně. Současně se podílí na výdeji stravy v MŠ.

Zuzana Hanelová – učitelka
Paní Zuzana pracuje v MŠ od školního roku 2018,  věnuje se zejména tanci ,klasickému tanci a pohybovým  činnostem, vede kroužek pro děti: TANEČKY.  Ráda s dětmi zpívá s kytarou a výtvarně tvoří.